Śnieżka - emalia celulozowa do drewna i metalu Supermal Emalia Nitro

Śnieżka - emalia celulozowa do drewna i metalu Supermal Emalia Nitro

manufacturer: Śnieżka

Category: Enamel

product #: 24796

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
6,57zł
for package
discount price
net unit price
6,44zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
6,57zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
6,44zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
8,08zł
for package
discount price
gross unit price
7,92zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
8,08zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
7,92zł
for 1.00 package

Product description

Supermal Emalia Nitrol jest roztworem nitrocelulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających. Uzyskane powłoki emalii charakteryzuje doskonała przyczepność do podłoża, wysoki połysk lub mat i efektowna kolorystyka. Emalia przeznaczona jest do profesjonalnego malowania galanterii wykonanej z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz odpowiednio zagruntowanych elementów metalowych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń. Może być również używana w instalacjach do przemysłowego malowania elementów drewnianych, drewnopochodnych oraz metalowych. Emalia przeznaczona jest do profesjonalnego malowania galanterii wykonanej z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz odpowiednio zagruntowanych elementów metalowych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń. Może być również używana w instalacjach do przemysłowego malowania elementów drewnianych, drewnopochodnych oraz metalowych.

Dane techniczne

  • szybko wysycha,
  • odporna na ścieranie,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Produkt wysoce łatwo palny. Produkt szkodliwy; zawiera ksylen, toluen, octan etylu. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi; nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć opinii lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.


Technical data

density:
1,15 g/cm³
performance:
10 m²/l
storage temperature:
od +5 do +30 °C
color:
biały
package:
200 ml

Attachments