Śnieżka - emalia chlorokauczukowa do elementów stalowych i żeliwnych Supermal

Śnieżka - emalia chlorokauczukowa do elementów stalowych i żeliwnych Supermal

Producent: Śnieżka

Kategoria: Emalie

Produkt nr: 24835

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
21,49zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa netto
21,06zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa netto
21,49zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna netto
21,06zł
za 1.00 opakowanie
cennikowa cena
jednostkowa brutto
26,43zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa brutto
25,90zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa brutto
26,43zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna brutto
25,90zł
za 1.00 opakowanie

Opis produktu

Emalia chlorokauczukowa tworzy powłoki o bardzo dobrej odporności na czynniki atmosferyczne i o podwyższonej odporności chemicznej. Jest doskonale przyczepna do podłoża i powłok farb podkładowych. Nie zawiera szkodliwych związków chromu i ołowiu. Stosowana jest do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych. Może być także stosowana do malowania podłoży betonowych i tynków cementowo-wapiennych.

Uwaga

  • Produkt szkodliwy.
  • Zawiera benzynę ciężką traktowaną wodorem (ropa naftowa), ksylen.
  • Produkt łatwo palny.
  • Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; działa drażniąco na skórę.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Nie wdychać pary rozpylonej cieczy; unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
  • Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Dane techniczne - właściwości

gęstość [g/cm³]:
1,2 g/cm³
temperatura przechowywania:
od +5 do +30 °C
wydajność [m²/l]:
11 m²/l
kolor:
biały
pojemność w litrach:
1 l

Załączniki