Product categories

Sheet metal covers

Płaszcze ochronne w bardzo atrakcyjnych cenach. Stosowane - termoizolacja, rurociągi, zbiorniki, kotły, armatura, blacha, folia.

Śnieżka - rozcieńczalnik benzyna ekstrakcyjna

Śnieżka - rozcieńczalnik benzyna ekstrakcyjna

Śnieżka

Category: Thinners

product #: 24717

Priceunit price 5,34zł5,45złfor package   1.00 packagesales unit

PriceNET 5,34zł5,45zł PriceGROSS 6,57zł6,70zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Do farb i lakierów ftalowych. Rozcieńczalniki stosowane są do doprowadzania wyrobów do lepkości roboczej, oraz do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania. Rozcieńczalnik zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami, po dodaniu każdej porcji wyrób należy starannie wymieszać. Wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

  • Produkt wysoce łatwo palny.
  • Produkt szkodliwy. Niebezpieczny dla środowiska.
  • Działa drażniąco na skórę; Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
  • Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
  • Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
  • Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
  • Zastosować środki ostrożności, zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

Technical data

package:
500 ml
source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Śnieżka