Product categories

Sheet metal covers

Płaszcze ochronne w bardzo atrakcyjnych cenach. Stosowane - termoizolacja, rurociągi, zbiorniki, kotły, armatura, blacha, folia.

Śnieżka - rozcieńczalnik nitro

Śnieżka - rozcieńczalnik nitro

Śnieżka

Category: Thinners

product #: 24715

Priceunit price 45,13zł46,05złfor package   1.00 packagesales unit

PriceNET 45,13zł46,05zł PriceGROSS 55,51zł56,64zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania. Rozcieńczalniki stosowane są do doprowadzania wyrobów do lepkości roboczej, oraz do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania. Rozcieńczalnik zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami, po dodaniu każdej porcji wyrób należy starannie wymieszać. Wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

  • Produkt wysoce łatwo palny.
  • Produkt szkodliwy. Zawiera toluen, aceton.
  • Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
  • Stwarza poważne zagrożenia zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
  • Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
  • Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi.
  • Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
  • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

Technical data

capacity in liters:
5 l
source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Śnieżka