Śnieżka - rozcieńczalnik nitro

Śnieżka - rozcieńczalnik nitro

Producent: Śnieżka

Kategoria: Rozcieńczalniki

Produkt nr: 24715

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
46,05zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa netto
45,13zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa netto
46,05zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna netto
45,13zł
za 1.00 opakowanie
cennikowa cena
jednostkowa brutto
56,64zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa brutto
55,51zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa brutto
56,64zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna brutto
55,51zł
za 1.00 opakowanie

Opis produktu

Do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania. Rozcieńczalniki stosowane są do doprowadzania wyrobów do lepkości roboczej, oraz do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania. Rozcieńczalnik zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami, po dodaniu każdej porcji wyrób należy starannie wymieszać. Wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

  • Produkt wysoce łatwo palny.
  • Produkt szkodliwy. Zawiera toluen, aceton.
  • Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
  • Stwarza poważne zagrożenia zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
  • Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
  • Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi.
  • Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
  • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

Dane techniczne - właściwości

pojemność w litrach:
5 l