Śnieżka - rozcieńczalnik uniwersalny

Śnieżka - rozcieńczalnik uniwersalny

manufacturer: Śnieżka

Category: Thinners

product #: 24709

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
5,90zł
for package
discount price
net unit price
5,78zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
5,90zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
5,78zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
7,26zł
for package
discount price
gross unit price
7,11zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
7,26zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
7,11zł
for 1.00 package

Product description

Rozcieńczalniki stosowane są do doprowadzania wyrobów do lepkości roboczej, oraz do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania. Rozcieńczalnik zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami, po dodaniu każdej porcji wyrób należy starannie wymieszać.Wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

  • Produkt wysoce łatwo palny.
  • Produkt szkodliwy. Zawiera toluen, aceton.
  • Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
  • Stwarza poważne zagrożenia zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
  • Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
  • Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
  • Działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi.
  • Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
  • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.