Materiały izolacyjne z płaszczem ochronnym zintegrowanym