Śnieżka - rozcieńczalnik benzyna ekstrakcyjna

Śnieżka - rozcieńczalnik benzyna ekstrakcyjna

Producent: Śnieżka

Kategoria: Rozcieńczalniki

Produkt nr: 24717

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
5,45zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa netto
5,34zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa netto
5,45zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna netto
5,34zł
za 1.00 opakowanie
cennikowa cena
jednostkowa brutto
6,70zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa brutto
6,57zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa brutto
6,70zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna brutto
6,57zł
za 1.00 opakowanie

Opis produktu

Do farb i lakierów ftalowych. Rozcieńczalniki stosowane są do doprowadzania wyrobów do lepkości roboczej, oraz do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania. Rozcieńczalnik zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami, po dodaniu każdej porcji wyrób należy starannie wymieszać. Wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

  • Produkt wysoce łatwo palny.
  • Produkt szkodliwy. Niebezpieczny dla środowiska.
  • Działa drażniąco na skórę; Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
  • Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
  • Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
  • Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
  • Zastosować środki ostrożności, zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

Dane techniczne - właściwości

opakowanie [ml]:
500 ml